Pojízný prodej

Líbí se Ti naše myšlenka?

Chceš začít podnikat?  S námi můžeš odstartovat podnikání v ziskovém konceptu pod marketingem naší značky.

Nejprve si pojďme vysvětlit jak takové propojení funguje

Franchising  je systém marketingu produktů, služeb a technologií, spočívající v těsné a stálé spolupráci mezi právně a finančně odlišnými podniky – franchisorem a franchisantem – v rámci které franchisor poskytuje svým franchisantům určitý nárok, ale rovněž je zavazuje k povinnosti provozovat činnost v souladu s koncepcí franchisingu. Tento nárok opravňuje každého franchisanta, výměnou za bezprostřední anebo zprostředkované finanční služby, k využívání obchodního názvu, ochranné značky zboží nebo značky služby, know-how, obchodních a technických metod, systémů procedurálních a jiných vlastnických průmyslových nebo intelektuálních práv, při zajištění stálé obchodní a technické pomoci, v rámci a na období trvání písemné franchisové smlouvy uzavřené za tímto účelem mezi oběma stranami. Franchisingem se rozumí dlouhodobá smluvní spolupráce mezi nezávislými podnikateli – poskytovatelem franchisingu (franchisorem) a odběratelem franchisingu (franchisantem) – na základě které franchisor předává franchisantovi znalosti o vedení firmy a propůjčuje mu svou obchodní značku.

Franchisový systém je systém, jehož předmětem činnosti je rozvoj prostřednictvím franchisingu, anebo jehož rozvoj je založen na síti samostatných hospodářských subjektů sdružených pod společnou firemní značkou, a jenž vyvíjí činnost na základě jednotných standardů. Franchisant investuje do otevření a provozu franchisové pobočky, a často také do vybavení pobočky zbožím. Jedná se o právně, finančně a organizačně nezávislého podnikatele. Franchisová síť je síť všech franchisových a vlastních poboček vytvářených v rámci určitého franchisového systému. Franchisor je vlastník know-how, ochranné známky a franchisového paketu daného systému. Franchisant je právnická nebo fyzická osoba, která podniká na základě prověřeného podnikatelského konceptu v rámci franchisového systému. Franchisant podniká na vlastní pěst a nese riziko spojené s podnikáním.

Franchisová pobočka je provozovna, prodejní místo (které je součástí systému) pro podnikání vymezené franchisovou smlouvou. Vlastníkem franchisové pobočky je na základě příslušné smlouvy franchisant. Franchisant může být vlastníkem více než jedné franchisové pobočky. 

Domácí franchisový systém je systém založený na původním českém podnikatelském konceptu, avšak českým podnikatelem uzpůsobeném českým tržním reáliím, otestovaném a zpracovaném tak, aby se stal východiskem pro vytvoření plně funkčního licencovaného systému.

Co očekávat

***

Produkty, které nabízíme jsou ve své zněním zcela běžné, do doby než je ochutnáte.

Už nikdy nebude chtít jinak.

***

Se stále stoupajícím výnosem.

 

 

***

Ovšem.. 🙂  velmi záleží i na Vašem přístupu.

Sezóna může začít 🙂

Stánek komplet připraven pro bezproblémový prodej zmrzliny – to je sen každého prodejce. Připravili jsme stánky, kde jsou zakomponovány praktické zkušenosti s prodejem a vyhovuje všem požadavkům kontrolních orgánů.

– rozměry: dle požadavků
– skrytý rozvod 400V a 240V, vlastní rozvodná skřín s jističi pro jednotlivé okruhy
– vnitřní hodiny na spočítání spotřebovaná elekřiny
– rozvod pitné vody
– voděodolná podlaha
– pracovní plochy 
– dvoudřez
– topení a průtokový ohřívač
– odvětrání 

Stánek je dodáván s venkovním grafickým polepem. Doprava k zákazníkovi není součástí ceny. Pro zákazníky jsme schopni zajistit dopravu za cenu 35 Kč / km. V naší dílně vyrobíme stánek, který bude přesně splňovat požadavky, na všem se spolu domluvíme. Veškeré stánky, které naše společnost vyrábí splňují požadavky dotčených orgánů, jako je KHS a HZS. Ke stánku dodáváme potřebné certifikáty. 

Zahájení sezóny zcela bez práce

Prověřené výrobní postupy a dodavatelé

Doprava surovin v pravidelných termínech

Trailer for rent

Podmínky pronájmu:

– podepsání nájemní smlouvy na dobu určitou od 1.4. do 30.9.
– složení 2 měsíční kauce
– odběr zmrzlinových směsí a kornoutků od našich dodavatelů
– zaškolení ZDARMA

Cena pronájmu: xx.xxx-Kč bez DPH za měsíc, možnost odkupu stánku po sezóně s částečným odečtem nájemného a se zajímavou slevou.

Vše v jednom